ONZE PROCEDURES OM HET RISICO VAN BESMETTING MET HET COVID-19-VIRUS TE VOORKOMEN EN TEGEN TE GAAN

In de hoop dat de huidige gezondheidssituatie snel en positief opgelost wordt, en overwegende dat het primaire belang van de gezondheid de grootst mogelijke bescherming verdient, achten wij het thans onze plicht om ook voor het komende zomerseizoen de procedures toe te passen die afgelopen zomer goedgekeurd zijn en die geschikt zijn gebleken om besmettingsgevaar te voorkomen en te bestrijden.

Daarom, met de kracht van onze ervaring, zetten wij ons in om u grotere ruimtes, constante sanitaire voorzieningen en verschillende manieren van dienstverlening aan te bieden, om ervoor te zorgen dat de maatregelen van afstand en veiligheid binnen de camping nageleefd worden, zodat u een VEILIG VERBLIJF kunt doorbrengen.

In het bijzonder informeren wij u dat:

 

DE KAMPEERPLEKKEN

Groter voor een betere leefbaarheid en autonomie, met een minimum oppervlakte van ca. 60 m².

Het aanbod zal uitsluitend betrekking hebben op de GEELBLAUWROOD-kampeerplekken die, wegens hun kenmerken, een betere afstand tussen de ploegen garanderen.

Bovendien zal, ook voor het volgende seizoen, aan elke kampeerplek een parasol toegewezen worden die in de prijs is inbegrepen (voor ligbed en ligstoel geldt een aparte prijslijst), die door de Directie geplaatst zal worden volgens de vereiste maatregelen, zodat u in alle veiligheid van het strand gebruik kunt maken.

(zie STRAND).

SANITAIRE

Rekening houdend met de huidige situatie en de noodzaak om het niveau van reiniging en sanitaire voorzieningen verder op te trekken:

 •  vóór de opening zullen de gebruikelijke controles van de hydro-sanitaire systemen uitgevoerd worden, waarbij bijzondere aandacht besteed zal worden aan de gebruikelijke procedures ter voorkoming en bestrijding van legionella;
 • de dagelijkse schoonmaak zal met grotere ijver uitgevoerd worden door de frequentie op te voeren;
 • ontsmetting van de omgeving door verneveling van waterstofperoxide (dit is een chemische verbinding met de functie van ontsmettingsmiddel die uitdrukkelijk door het Ministerie van Volksgezondheid aanbevolen is voor de preventie van het coronavirus in gezondheidsomgevingen);
 • bij de ingang zullen dispensersmet ontsmettingsgel (70% alcohol) geplaatst worden;
 • het aanbrengen van borden met herinneringen aan de gedragsregels, alsmede een werkblad waarop de reinigingstijden en de technische fiches van de gebruikte producten duidelijk aangegeven zijn;
 • gebruikers die zich in de gemeenschappelijke ruimten/doorgangszones bevinden, moeten altijd persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, wanneer zij niet bezig zijn met gewone persoonlijke hygiëne handelingen. In ieder geval moet het gebruik van deze diensten plaatsvinden met inachtneming van de maatregelen inzake afstand en veiligheid, waarbij elke mogelijke samenscholing moet vermeden worden;
 • toegang tot de sanitaire wordt alleen toegestaan wanneer de wasbakken of douche- en toiletcabines beschikbaar zijn, zodat het aantal van deze laatste gelijk is aan het aantal gebruikers, om te voorkomen dat men te lang in de gemeenschappelijke ruimten/passage zones blijft staan;
 • wasbakken zullen om en om beschikbaar zijn, zodat een afstand van 1 meter tussen de gebruikers gewaarborgd is;
 • de luchtverversing binnen de structuur zal constant op een natuurlijke manier gewaarborgd worden, om de concentraties van specifieke verontreinigende stoffen (PM10, CO2, geuren, biologische aërosolen, enz.) te verminderen/weg te nemen.

 

WOONEENHEDEN (MOBILHOME – BUNGALOWS – APPARTEMENTEN)

Bij de heropening, alsook aan het einde van elk verblijf/wissel van gasten, zullen wij overgaan tot de gewone schoonmaak, de daaropvolgende ontsmetting en tenslotte de ontsmetting van omgevingen en uitrustingen, in het bijzonder (bij wijze van voorbeeld):

 • totale luchtverversing op een natuurlijke manier, om de concentraties van specifieke verontreinigende stoffen (PM10, CO2, geuren, biologische aërosolen, enz.) te verminderen/weg te nemen;
 • reiniging met water en neutrale detergentia, vervolgens ontsmetting met een oplossing op basis van ethylalcohol (70%) of met producten op basis van natriumhypochloriet, van alle beloopbare oppervlakken en de oppervlakken die het vaakst aangeraakt worden (deuren, handgrepen, ramen, tafels, stoelen, toiletten, enz;)
 • reiniging van het airconditioningsysteem volgens de instructies van de fabrikant;
 • ontsmetting van de wooneenheid en het meubilair door verneveling van waterstofperoxide.

 

STRAND

“Eén kampeerplek, één parasol”, zo kan ons engagement samengevat worden, zodat ook op het strand de juiste sociale distantie verzekerd is.

Wij hebben namelijk besloten om aan elke kampeerplek een vaste parasol op het strand toe te wijzen die in de prijs van het verblijf inbegrepen is (N.B.: voor ligbed en ligstoel prijslijst apart), zorgend om dagelijks alle in gebruik genomen materiaal te ontsmetten.

 

BAR EN RESTAURANT

Er zal meer zorg besteed worden aan het reinigen, ontsmetten en saneren van de werkomgeving.

Dispensers met ontsmettingsgel (70% alcohol) zullen beschikbaar zijn, evenals borden die herinneren aan de gedragsregels.

Dankzij de grote open ruimten kunnen wij de eerbiediging van de sociale afstand garanderen; in dit verband zal de voorkeur aan de levering van diensten in de afhaal- of take-away gegeven worden.

SPEELRUIMTEN VOOR KINDEREN

Met dien verstande dat onze jonge gasten altijd vergezeld van een volwassene moeten zijn om toegang te krijgen, dient opgemerkt te worden dat de toegangen beperkt zullen zijn, om sociale afstand te waarborgen op basis van de verhouding m²/persoon, zoals vastgesteld in de geldende regels.

Ook in dit geval zal, om de gezondheid van de gebruikers te beschermen, de apparatuur dagelijks ontsmet worden door verneveling met waterstofperoxide en bij de ingang een dispenser met ontsmettingsgel (70% alcohol) geplaatst zal worden, alsmede borden met daarop de herinnering aan de gedragsregels.

ANIMATIE

Wie zegt dat je dit jaar geen plezier mag hebben?

In dit verband bereiden wij in samenwerking met het animatiebureau een specifiek programma voor, dat rekening met de huidige beperkingen inzake sociale afstand houdt, maar dat een leuke / recreatieve activiteit mogelijk maakt waarbij kinderen en volwassenen betrokken zijn.

Dus ga voor… spierversterking, aperitief spelletjes, workshops, strand tennis, boogschieten, jeu de boules, karaoke, quiz spelletjes, radio kamperen, avondshows en nog veel meer.

 

***

 

De bovengenoemde procedures vormen slechts een deel van wat ons “Actieplan” zal vormen en kunnen worden bijgewerkt of gewijzigd naar gelang van de ontwikkeling van de epidemiologische situatie, rekening houdend met toekomstige ministeriële bepalingen en de door wetenschappelijke comités verstrekte aanwijzingen.

In ieder geval willen wij erop wijzen dat elke procedure, zelfs de meest nauwgezette, slechts het gewenste resultaat zal opleveren als ieder van ons zijn deel doet.

Daarom hebben wij, nooit zoals nu, voor de bescherming van de gezondheid van ons allen, de waardevolle medewerking van u allen nodig.

 

DE DIREKTIE

 

WAAROM HEBBEN WE VOOR WATERSTOFPEROXIDE SANERING GEKOZEN?

Waterstofperoxide is het enige biocide dat uitsluitend uit water en zuurstof bestaat. Door zijn oxiderend vermogen is het een uitstekende bondgenoot bij de sanering van het milieu. Het gebruik van dit product is:

 • Doeltreffend: het garandeert 99,99% ontsmetting en desinfectie, dankzij de zeer kleine afmetingen kan het de volledige oppervlakte van de behandelde zone bereiken en verspreiden.
 •   Natuurlijk: bevat geen chemicaliën die in andere producten aanwezig zijn, zoals bleekmiddel en ammoniak.
 •   Milieuvriendelijk: na de werking worden de microdeeltjes waterstofperoxide omgezet in zuurstof. Daarom produceert het geen vluchtige organische stoffen (VOS) en heeft het geen vervuilend vermogen.
 • Veilig: het gebruik ervan veroorzaakt geen vochtigheid en corrodeert niet, zodat het de oppervlakken waarmee het in contact komt, niet beschadigt. Bovendien is het, indien het op de juiste wijze gebruikt wordt, een niet-giftige en niet-kankerverwekkende stof voor de personen die de ontsmetting uitvoeren, noch voor alle andere personen.